Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 6 4 8 13
2 al-jaish sc (syr) 6 2 2 10
3 hilal al-quds 6 2 -4 8
4 nejmeh sc 6 0 -6 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 3 2 3 7
2 al-jaish sc (syr) 3 1 1 5
3 hilal al-quds 3 1 -3 4
4 nejmeh sc 3 0 -4 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 3 2 5 6
2 al-jaish sc (syr) 3 1 1 5
3 hilal al-quds 3 1 -1 4
4 nejmeh sc 3 0 -2 1